Generelle vilkår, salgs- og leveringsbetingelser

 

Anvendelsesområde
Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") gælder for salg og levering af alle produkter og serviceydelser fra Design Label, Gødstrupvej 18C, DK-7400 Herning, CVR-nr. 34726345 ("Sælger") til kunder ("Køber"), medmindre Sælger og Køber skriftligt har aftalt andet. Sælger forbeholder sig ret til at ændre Betingelserne til enhver tid.

Købsordrer og ordrebekræftelser
Alle købsordre fra Køber skal være skriftlige og som minimum angive type og antal af de ønskede produkter, herunder produkt og farvekoder, gældende stykpriser og ønskede leveringstidspunkter. Købers ordre er betinget af accept fra Design Label. Ingen købsordre er bindende for Sælger, medmindre den er skriftligt bekræftet af Sælger i en ordrebekræftelse, og da vil Design Label udstede en skriftlig ordrebekræftelse som accept af en ordre. Ordrebekræftelsen / fakturaen udarbejdes af Sælger og sendes til Køber pr. e-mail. Ordrebekræftelsen kontrolleres straks af Køber ved modtagelse.

Accept af en ordre er underlagt alle de vilkår, der er angivet i ordrebekræftelse. Købers samtykke til sådanne vilkår og betingelser formodes endelig, når Køber modtager og får adgang til disse vilkår, elektronisk eller på anden måde, og ikke gør nogen skriftlig indsigelse inden for 48 timer efter en sådan modtagelse. For Købers bestillingsfremmede køb vil Design Label først påbegynde produktionen af bestillingsvarerne efter at forudbetalingen er modtaget.

Leveringsbetingelser og modtagelse
Medmindre andet er skriftligt aftalt af Design Label, vil forsendelse og levering af varer blive håndteret af Design Labels speditør på vegne af kunden, og Design Label vil fakturere fragt og andre leveringsomkostninger til Køber. Leveringsdatoen er kun en estimeret leveringsdato, og leveringstidspunktet skal ikke anses for bekræftet. Design Label skal ikke holdes ansvarlig for skader eller tab, som Køber måtte lide som følge af forsinkelse eller manglende levering. Hvis der ikke er angivet nogen specifik leveringsdato i ordrebekræftelsen, er Design Label, i rimeligt omfang, berettiget til at fastsætte en leveringsdato under hensynstagen til mængden og arten af de varer, der skal leveres.

Køber skal undersøge produkterne, før fragtbrevet underskrives. Underskrivelse af fragtbrev uden forbehold, betyder af Køber har accepteret de leverede produkter og at produkterne på enhver måde, herunder mængdemæssigt, lever op til købsaftalen. Hvis leverancen er beskadiget under transporten, henvises der til ”Reklamation” afsnittet. Ved modtagelse af produkterne skal Køber undersøge produkterne, før fragtbrevet underskrives. Såfremt Køber tager forbehold på fragtbrevet, skal forbeholdet angive årsagerne til afvisningen og Køber skal sikre sig, at forbeholdet angiver årsagerne til afvisningen og Køber skal sikre sig, at forbeholdet bekræftes af chaufføren. Køber skal ligeledes bekræfte varernes stand ved modtagelse, uanset om varerne skal bruges lige efter modtagelse eller X antal uger/måneder senere.

Priser
Priserne på varerne er dem der er angivet i Sælgers ordrebekræftelse. Alle priser er ekskl. omkostninger til specialemballering, forsendelse og forsikring af produkterne. Alle priser i Sælgers ordrebekræftelse er angivet i DKK. Hvis der ikke er inkluderet nogen pris i ordrebekræftelsen, er prisen den pris, der er angivet på Design Labels hjemmeside på ordredatoen. Medmindre andet er angivet i ordrebekræftelsen, inkluderer prisen ikke transportomkostninger, forsikring, told og afgifter. Alle priser er angivet ekskl. moms, og B2B priser på hjemmesiden er angivet ud fra procentsats som kan ændre sig hele året. Sælger forbeholder sig ret til at regulere priserne som følge af ændringer i valutakurser, arbejdsomkostninger, materialeomkostninger, og eller leverandørs eller underleverandørs priser.

Betalingsbetingelser
Betaling skal ske i DKK og skal være modtaget af Design Label, senest på forfaldsdatoen som angivet i ordrebekræftelsen eller den tilsvarende faktura. Betalingen skal ske i overensstemmelse med betalingsbetingelserne på den tilsvarende faktura. Alle bankgebyrer er Købers ansvar. Design Label sætter først ordren i produktion når alle priser er godkendt, samt det fulde beløb er indbetalt ud fra faktura. Er købet oprettet via Design Labels hjemmeside, bekræftes købet med det samme af dig som Køber.

Bestillingsvarer
Alle produkterne hos Design Label er bestillingsvarer, og kan i dette tilfælde ikke returneres, afbestilles eller ændres ved ordrebekræftelse og accept. Det er op til Køber at angive de korrekte mål, farver og ønsker ved bestilling.

Produktoplysninger
Selvom Sælger tilstræber at levere nyttige og nøjagtige oplysninger om produkterne, herunder på sin hjemmeside, tages der forbehold for eventuelle trykfejl. Konkrete specifikationer fra Købers side er kun bindende i det omfang, at de er blevet skriftligt accepteret af Sælger.

Fortrolige oplysninger
Alle ikke offentligt kendte oplysninger, herunder men ikke begrænset til tegninger, beskrivelser og andre tekniske dokumenter, det være sig i digital form og i papirform, som Sælger stiller til rådighed for Køber ("Fortrolige Oplysninger"), forbliver Sælgers ejendom og skal behandles fortroligt af Køber og dennes repræsentanter og må ikke uden Sælgers forudgående skriftlige samtykke kopieres, gengives, overdrages eller videregives til tredjemand eller anvendes til andre formål end de påtænkte på tidspunktet, hvor de Fortrolige Oplysninger blev stillet til rådighed.